Over Progib

 

Visie

 

Fabrikanten van eindproducten eisen voordurend slimmere en complexere producten, bij voorkeur in de vorm van een totaaloplossing.
De opdracht aan de toeleverende industrie is zich te vernieuwen door voortdurend innovatieve producten te leveren en de dienstverlening uit te breiden naar levering van complexe producten met daarbij een scala aan diensten.

Productinnovatie wordt veelal met inzet van gespecialiseerde ingenieursbureaus en kenniscentra gerealiseerd.
Kennis om een totaaloplossing te vermarkten, realiseren en deze positie succesvol uit te bouwen is echter schaars en meestal alleen beschikbaar in grote bedrijven.

 

Missie

 

Wij willen onze kennis op het gebied van verkoop en realisatie van totaaloplossingen overbrengen aan industriële bedrijven zodat zij in staat zijn doelstellingen op dit terrein te realiseren en deze kennis zelf verder kunnen uitbouwen.

De kennisdomeinen die wij bestrijken zijn

  • Projectmanagement

  • Programma en projectportfoliomanagement

  • Verandermanagement

  • Verkooptechnieken voor totaaloplossingen *)

  • Systeemengineering

  • Veranderende rollen en functies definiëren, vastleggen en trainen  *)

  • Automatiseren van de informatiestromen samenhangend met bovenstaande kennisgebieden *)

In met *) gemerkte kennisgebieden wordt op onderdelen samengewerkt met partnerondernemingen.

Cursussen, training on the job, begeleiden van verbetering- en veranderingstrajecten tot en met interim strategisch programmamanagement zijn de middelen die wij in kunnen zetten om de doelstellingen van onze klanten te bereiken.

Door voortdurend te verbeteren, vernieuwen en uit te breiden in het kennisaanbod willen wij voortuitlopen op ontwikkelingen bij onze klanten.

Nieuws
Defensie Management Applicatie Voor Nationale Operaties Defensie In Gebruik Genomen
01-09-2015

Na een intensieve samenwerking met het Bureau Nationale Operatie binnen de Defensieorganisatie is een applicatie in gebruik genomen waarmee de inzet van de middelen van Defensie voor diverse overheidsinstanties gecoordineerd wordt.

PD-Trak Agentschap Vernieuwd
09-09-2014

PD-Trak is een portefoliomanagement applicatie.

PD-Trak is ontwikkeld vanuit de jarenlange ervaring op o.a. product ontwikkeling, process ontwikkeling, kapitaal investeringsprojecten,  process verbetering / six sigma projecten, IT projecten. zie ook de website http://www.pd-trak.com .

 

Implementatie ESF Project Gereed
30-06-2012

Voor een van onze klanten is de implementatie van een door ESF-E gesubisideerd project afgerond.
Het betrof invoering van integraal projectmanagement in een verkooporganisatie.

Integraal projectmanagement is geadviseerd omdat de organisatiefocus verschuift van enkel standaardproduct verkoop naar klantspecifieke totaaloplossingen.

Certificatie VentureLab Twente
23-01-2012

Op 13 januari heeft de oprichte van ProGib - Peter Giesselink - zijn actieve deelnameperiode aan VentureLab beëindigd. Dit werd omlijst met een korte ceremonie op het VentureLab Twente waarbij een Certificaat van Deelname werd uitgereikt en de reversspeld opgespeld. Peter zet de relatie met VentureLab Twente voort door deelname aan het één jaar durende Alumi programma.

 

Silvertop Advisors Deelname
19-04-2011
Peter Giesselink is deelnemer van de SIlvertop advisors groep als programmamanagement consultant. zie ook www.silvertop.nl
Opdracht Projectmanagement Consultancy Afgerond
02-02-2011
Met de vrijgave van het nieuwe projectmanagement model is een succesvol einde gekomen aan de projectmanagement consultancy opdracht bij Micronit Microfluidics.