Methodiek

Bewezen verbetermethodieken

 

ProGib begeleidt de technische maakindustrie stap-voor-stap bij het succesvol toepassen van de verbetermethodieken. Elke situatie en onderneming verlangt daarbij de meest passende methodiek op basis van maatwerk. ProGib stelt voor en de onderneming neem de beslissing.

 

De aanpak van ProGib is ingrijpend en raakt alle delen in uw organisatie. Het levert nieuwe rollen en verhoudingen binnen de samenwerkende afdelingen in uw organisatie op, maar ook met uw toeleveranciers. Niet één keer maar voortdurend. Verrassend, veranderend en verbeterend.

ProGib streeft geen papieren tijgers na. Wij gaan aan de slag met de mensen in de organisatie om met bewezen verbetermethodieken in korte tijd een passende oplossing neer te zetten. Na afsluiting van het project hebben de mensen in de organisatie de kennis en kunde om zelf het resultaat te borgen en verder uit te bouwen.

 

 

Nieuws
Defensie Management Applicatie Voor Nationale Operaties Defensie In Gebruik Genomen
01-09-2015

Na een intensieve samenwerking met het Bureau Nationale Operatie binnen de Defensieorganisatie is een applicatie in gebruik genomen waarmee de inzet van de middelen van Defensie voor diverse overheidsinstanties gecoordineerd wordt.

PD-Trak Agentschap Vernieuwd
09-09-2014

PD-Trak is een portefoliomanagement applicatie.

PD-Trak is ontwikkeld vanuit de jarenlange ervaring op o.a. product ontwikkeling, process ontwikkeling, kapitaal investeringsprojecten,  process verbetering / six sigma projecten, IT projecten. zie ook de website http://www.pd-trak.com .

 

Implementatie ESF Project Gereed
30-06-2012

Voor een van onze klanten is de implementatie van een door ESF-E gesubisideerd project afgerond.
Het betrof invoering van integraal projectmanagement in een verkooporganisatie.

Integraal projectmanagement is geadviseerd omdat de organisatiefocus verschuift van enkel standaardproduct verkoop naar klantspecifieke totaaloplossingen.

Certificatie VentureLab Twente
23-01-2012

Op 13 januari heeft de oprichte van ProGib - Peter Giesselink - zijn actieve deelnameperiode aan VentureLab beëindigd. Dit werd omlijst met een korte ceremonie op het VentureLab Twente waarbij een Certificaat van Deelname werd uitgereikt en de reversspeld opgespeld. Peter zet de relatie met VentureLab Twente voort door deelname aan het één jaar durende Alumi programma.

 

Silvertop Advisors Deelname
19-04-2011
Peter Giesselink is deelnemer van de SIlvertop advisors groep als programmamanagement consultant. zie ook www.silvertop.nl
Opdracht Projectmanagement Consultancy Afgerond
02-02-2011
Met de vrijgave van het nieuwe projectmanagement model is een succesvol einde gekomen aan de projectmanagement consultancy opdracht bij Micronit Microfluidics.