Home

ProGib: Grip op uw Progressie

  • Uw bedrijf of organisatie groeit of moet efficiëntieslagen maken.

  • U wilt uw producten range en of dienstverlening uitbreiden

  • Processen en systemen sluiten niet op elkaar aan: bijv. Excel en handgeschreven lijstjes zijn onuitroeibaar maar ook nog onmisbaar

  • .....Start dan nu met continu verbeteren

 

Anders en dus beter met elkaar samenwerken 

Groei en verandering vraagt de overgang naar een bedrijf dat in staat is zichzelf door continue verbetering op koers houdt.
Er komen dan doorlopend vragen op uw af zoals:

  • Zijn de processen nog zo efficiënt als toen we nog klein waren en de lijntjes nog lekker kort?
  • Zijn we uit ons automatiseringsjasje gegroeid en is er een oplossing voor onze specifieke bedrijfssituatie beschikbaar?

  • Welke mensen komen het beste tot hun recht op welke plek?

  • Hoe gaat u uw projecten professioneel uitvoeren, in een onderlinge samenhang?

Dé uitdaging is bij groei van uw onderneming verschillende mensen en groepen succesvol te laten samenwerken.
Beslissingen die u maar beter in één keer goed kunt nemen omdat achteraf ‘repareren’ veel tijd, geld en energie kost.
Die belangrijke stappen zet u met ProGib.

 

Geen standaardoplossing maar maatwerk

Doel is alle onderdelen van uw organisatie samen te werken aan gedeeld succes
ProGib bekijkt per organisatie of en welke verandermethodiek het beste geschikt is.
Vervolgens passen wij die methodiek in nauw overleg toe.

De kern van onze dienstverlening is dat wij de veranderingen samen met uw mensen uitwerken en borgen in uw processen en informatiesystemen.
Na onze korte begeleiding en implementatie van de eerste veranderstap bent u samen met uw mensen
zelf in staat de stijgende lijn voor te zetten in de continue verbetering van uw organisatie.

 

Nieuws
Defensie Management Applicatie Voor Nationale Operaties Defensie In Gebruik Genomen
01-09-2015

Na een intensieve samenwerking met het Bureau Nationale Operatie binnen de Defensieorganisatie is een applicatie in gebruik genomen waarmee de inzet van de middelen van Defensie voor diverse overheidsinstanties gecoordineerd wordt.

PD-Trak Agentschap Vernieuwd
09-09-2014

PD-Trak is een portefoliomanagement applicatie.

PD-Trak is ontwikkeld vanuit de jarenlange ervaring op o.a. product ontwikkeling, process ontwikkeling, kapitaal investeringsprojecten,  process verbetering / six sigma projecten, IT projecten. zie ook de website http://www.pd-trak.com .

 

Implementatie ESF Project Gereed
30-06-2012

Voor een van onze klanten is de implementatie van een door ESF-E gesubisideerd project afgerond.
Het betrof invoering van integraal projectmanagement in een verkooporganisatie.

Integraal projectmanagement is geadviseerd omdat de organisatiefocus verschuift van enkel standaardproduct verkoop naar klantspecifieke totaaloplossingen.

Certificatie VentureLab Twente
23-01-2012

Op 13 januari heeft de oprichte van ProGib - Peter Giesselink - zijn actieve deelnameperiode aan VentureLab beëindigd. Dit werd omlijst met een korte ceremonie op het VentureLab Twente waarbij een Certificaat van Deelname werd uitgereikt en de reversspeld opgespeld. Peter zet de relatie met VentureLab Twente voort door deelname aan het één jaar durende Alumi programma.

 

Silvertop Advisors Deelname
19-04-2011
Peter Giesselink is deelnemer van de SIlvertop advisors groep als programmamanagement consultant. zie ook www.silvertop.nl
Opdracht Projectmanagement Consultancy Afgerond
02-02-2011
Met de vrijgave van het nieuwe projectmanagement model is een succesvol einde gekomen aan de projectmanagement consultancy opdracht bij Micronit Microfluidics.