Geschiedenis

ProGib B.V. is opgericht op 17 november 2008 door Peter Giesselink.

De oprichter van ProGib is ingenieur op gebied van technische natuurkunde (HBO) en electrotechniek (WO) en heeft daarnaast via een kopstudie technische bedrijfskunde (WO) en informatica (HBO) kennis en kunde op deze gebieden.
Vanaf 1981 werkzaam geweest bij diverse bedrijven (Thales, Ericsson en Eaton) kennis en ervaring opgedaan op het gebied van radar productontwikkeling, project en programma management, proposal management en product management aan hoofdzakelijk innovatieve en technisch complexe producten en turn-key systemen.
 

De eerste vestigingslokatie is Aïdalaan 33 te Oldenzaal.

Per 1 april 2011 is een kantoorlocatie aan de Zandbreeweg 10A te Oldenzaal betrokken.

Per januari 2012 is een flexlocatie op het VentureLab Twente in het bedrijfsverzamelgebouw de Corridor Hengelosestraat 525 in Enschede betrokken.

Per 1 januari 2013 is de flexlokatie bij VentureLab Twente niet langer beschikbaar. De vestigingslokatie is nu (weer) Zandbreeweg 10A te Oldenzaal.

 

 

Nieuws
Defensie Management Applicatie Voor Nationale Operaties Defensie In Gebruik Genomen
01-09-2015

Na een intensieve samenwerking met het Bureau Nationale Operatie binnen de Defensieorganisatie is een applicatie in gebruik genomen waarmee de inzet van de middelen van Defensie voor diverse overheidsinstanties gecoordineerd wordt.

PD-Trak Agentschap Vernieuwd
09-09-2014

PD-Trak is een portefoliomanagement applicatie.

PD-Trak is ontwikkeld vanuit de jarenlange ervaring op o.a. product ontwikkeling, process ontwikkeling, kapitaal investeringsprojecten,  process verbetering / six sigma projecten, IT projecten. zie ook de website http://www.pd-trak.com .

 

Implementatie ESF Project Gereed
30-06-2012

Voor een van onze klanten is de implementatie van een door ESF-E gesubisideerd project afgerond.
Het betrof invoering van integraal projectmanagement in een verkooporganisatie.

Integraal projectmanagement is geadviseerd omdat de organisatiefocus verschuift van enkel standaardproduct verkoop naar klantspecifieke totaaloplossingen.

Certificatie VentureLab Twente
23-01-2012

Op 13 januari heeft de oprichte van ProGib - Peter Giesselink - zijn actieve deelnameperiode aan VentureLab beëindigd. Dit werd omlijst met een korte ceremonie op het VentureLab Twente waarbij een Certificaat van Deelname werd uitgereikt en de reversspeld opgespeld. Peter zet de relatie met VentureLab Twente voort door deelname aan het één jaar durende Alumi programma.

 

Silvertop Advisors Deelname
19-04-2011
Peter Giesselink is deelnemer van de SIlvertop advisors groep als programmamanagement consultant. zie ook www.silvertop.nl
Opdracht Projectmanagement Consultancy Afgerond
02-02-2011
Met de vrijgave van het nieuwe projectmanagement model is een succesvol einde gekomen aan de projectmanagement consultancy opdracht bij Micronit Microfluidics.